ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น PTTGC
ราคาล่าสุด 59.50 THB
เปลี่ยนแปลง / (%) +0.75 (1.28%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 8,676,400

ปรับปรุงเมื่อ: 21 กันยายน 2564 12:29

+ ดูเพิ่มเติม

อันดับความน่าเชื่อถือ

Baa2

BBB

AA+(th)

บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (PTTGC)

ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
อ่านเพิ่มเติม