เอกสารสำหรับปี 2563 2562 2561
รายงานประจำปี ประจำปี 2562 ประจำปี 2561
แบบฟอร์ม 56-1 ประจำปี 2562 ประจำปี 2561
งบการเงิน (PDF)
Q1 Q2 Q3 FY
Q1 Q2 Q3 FY
Q1 Q2 Q3 FY
งบการเงิน (ZIP)
Q1 Q2 Q3 FY
Q1 Q2 Q3 FY
Q1 Q2 Q3 FY
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
Q1 Q2 Q3 FY
Q1 Q2 Q3 FY
Q1 Q2 Q3 FY
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน 2563 2562 2561
สื่อนักลงทุนสัมพันธ์-The Better Living
ดาวน์โหลดทั้งหมด
ขนาดไฟล์ที่เลือกทั้งหมด (บีบอัดไฟล์) (MB)