เอกสารสำหรับปี 2564 2563 2562
รายงานประจำปี ประจำปี 2563 ประจำปี 2562
แบบฟอร์ม 56-1 ประจำปี 2562
งบการเงิน (PDF)
Q1
Q1 Q2 Q3 FY
Q1 Q2 Q3 FY
งบการเงิน (ZIP)
Q1
Q1 Q2 Q3 FY
Q1 Q2 Q3 FY
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
Q1
Q1 Q2 Q3 FY
Q1 Q2 Q3 FY
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
2563 2562
สื่อนักลงทุนสัมพันธ์-The Better Living
ดาวน์โหลดทั้งหมด
ขนาดไฟล์ที่เลือกทั้งหมด (บีบอัดไฟล์) (MB)