วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่จ่ายปันผล อัตราจ่ายเงินปันผล (บาท/หุ้น) หมายเหตุ
3 ก.ย. 2564 22 ก.ย. 2564 2.00 จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
25 ก.พ. 2564 23 เม.ย. 2564 1.00 จ่ายเงินปันผลปี
28 ก.พ. 2563 28 เม.ย. 2563 1.00 จ่ายเงินปันผลปี
30 ส.ค. 2562 13 ก.ย. 2562 1.00 จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
5 มี.ค. 2562 24 เม.ย. 2562 2.50 จ่ายเงินปันผลปี
31 ส.ค. 2561 18 ก.ย. 2561 1.75 จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
5 มี.ค. 2561 24 เม.ย. 2561 2.50 จ่ายเงินปันผลปี
31 ส.ค. 2560 18 ก.ย. 2560 1.75 จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
2 มี.ค. 2560 25 เม.ย. 2560 1.80 จ่ายเงินปันผลปี
1 ก.ย. 2559 20 ก.ย. 2559 1.05 จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
25 ก.พ. 2559 28 เม.ย. 2559 1.30 จ่ายเงินปันผลปี
04 ก.ย. 2558 22 ก.ย. 2558 1.50 จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
26 ก.พ. 2558 24 เม.ย. 2558 1.00 จ่ายเงินปันผลปี
27 ส.ค. 2557 12 ก.ย. 2557 1.37 จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
03 มี.ค .2557 25 เม.ย. 2557 1.78 จ่ายเงินปันผลปี
29 ส.ค. 2556 12 ก.ย. 2556 1.62 จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
01 มี.ค. 2556 25 เม.ย. 2556 2.45 จ่ายเงินปันผลปี
29 ส.ค. 2555 17 ก.ย. 2555 0.95 จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
29 ก.พ. 2555 20 เม.ย. 2555 1.30 จ่ายเงินปันผลปี