คุณทิติพงษ์ จุลพรศิริดี ผู้จัดการฝ่าย การเงินองค์กรและนักลงทุนสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีจับสลากรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้รับสิทธิเข้าร่วมกิจกรรม “ชมภาพยนตร์กับ GC” ปี 2561 โดยมีพนักงานร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมบริษัทฯ ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์

กำหนดการกิจกรรม “ชมภาพยนตร์กับ GC” Fantastic Beast 2

วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2561

รอบ A : 11.00 น.

วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2561

รอบ B : 14.30 น.
10:00 น. ลงทะเบียนรับบัตรชมภาพยนตร์ ที่บริเวณด้านหน้าโรงภาพยนตร์สยามภาวลัย
ชั้น 6 ศูนย์การค้าสยามพารากอน (Siam Paragon)
11:00 น. เข้าชมภาพยนตร์ เรื่อง Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald
13:40 น. เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ
13:30 น. ลงทะเบียนรับบัตรชมภาพยนตร์ ที่บริเวณด้านหน้าโรงภาพยนตร์สยามภาวลัย
ชั้น 6 ศูนย์การค้าสยามพารากอน (Siam Paragon)
14:30 น. เข้าชมภาพยนตร์ เรื่อง Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald
17:10 น. เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ
* หมายเหตุ:
  • กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
  • ในวันกิจกรรม กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง เพื่อเป็นหลักฐานแสดงตนในการลงทะเบียน และในกรณีรับสิทธิ์แทน โปรดเตรียมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ได้รับสิทธิ์ พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง ระบุชื่อ-สกุลของผู้รับสิทธิ์แทนให้ชัดเจน

ประมวลภาพกิจกรรมผู้ถือหุ้นกู้ “ชมภาพยนตร์กับ GC”
วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2561

คุณทิติพงษ์ จุลพรศิริดี ผู้จัดการฝ่าย การเงินองค์กรและนักลงทุนสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีจับสลากรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้รับสิทธิเข้าร่วมกิจกรรม “ล่องเรือชมวัด สัมผัสวิถีไทย สุขใจไปกับ PTTGC” ปี 2560 โดยมีพนักงานร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมบริษัทฯ ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์

กำหนดการกิจกรรม “ล่องเรือชมวัด สัมผัสวิถีไทย สุขใจไปกับ PTTGC”

วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560

10:15 น. ลงทะเบียน ณ บริเวณหน้าหอประชุมกองทัพเรือ (พร้อมเครื่องดื่มรับรอง)
11:00 น. เรือรับรองอังสนาเดินทางออกจากท่าเรือ ล่องเรือชมความงามสองริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา
11:45 น. รับประทานอาหารกลางวันบนเรือรับรองอังสนา
12:45 น. เรือรับรองอังสนาถึงเกาะเกร็ด ไหว้พระอิ่มบุญ ณ วัดเสาธงทอง และ วัดไผ่ล้อม
ทำกิจกรรมเพลิดเพลินบนเกาะเกร็ด พร้อมอาหารว่างและขนมไทยพื้นบ้านขึ้นชื่อ
14:15 น. เรือรับรองอังสนาออกจากท่าเทียบเรือวัดไผ่ล้อม
16:00 น. ถึงท่าเทียบเรือหอประชุมกองทัพเรือโดยสวัสดิภาพ
* หมายเหตุ:
  • กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
  • ในวันเดินทาง กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน และจดหมายยืนยันการเดินทางติดตัวไปด้วย เพื่อเป็นหลักฐานแสดงตนเองในการลงทะเบียน

ประมวลภาพกิจกรรมผู้ถือหุ้นกู้ “ล่องเรือชมวัด สัมผัสวิถีไทย สุขใจไปกับ PTTGC”
วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560

คุณปฏิภาณ สุคนธมาน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี เป็นประธานในพิธีจับสลากรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้รับสิทธิเข้าร่วมโครงการผู้ถือหุ้นกู้เยี่ยมชมกิจการ ณ จังหวัดระยอง ปี 2557 โดยมีคณะผู้บริหารและพนักงานร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุมบริษัทฯ ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์
ประกาศรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้รับสิทธิเข้าร่วมโครงการผู้ถือหุ้นกู้เยี่ยมชมกิจการ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ปี 2557

กำหนดการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ

รุ่น A

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557

รุ่น B

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557

07.30 - 08.00 น. ลงทะเบียน ณ ชั้น 1 อาคาร ซี ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์
ถนนวิภาวดีรังสิต (บริการอาหารว่างเช้า และเครื่องดื่ม)
08.00 - 09.00 น. รับฟังบรรยายสรุป ที่ Synergy Hall ชั้น 6
ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์
09.15 –12.00 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ สู่จังหวัดระยอง
(บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบนรถ)
12.00 - 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ที่ ร้านแหลมเจริญ ซีฟู๊ด
13.30 – 14.30 น. เดินทางไปเยี่ยมชมโรงงาน กลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล
(เจ้าหน้าที่บริษัทฯ เป็นผู้บรรยายบนรถบัส)
14.30 - 16.00 น. ร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม: "กาลครั้งหนึ่ง ชื่นใจระยอง" ที่ PTTGC2
16.00 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ (บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบนรถ)
19.00 น. ถึงกรุงเทพฯ (ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์) โดยสวัสดิภาพ
* หมายเหตุ:
  • กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
  • ในวันเดินทาง กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน และจดหมายยืนยันการเดินทางติดตัวไปด้วย เพื่อเป็นหลักฐานแสดงตนเองในการลงทะเบียน