ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น PTTGC
ราคาล่าสุด 57.00 THB
เปลี่ยนแปลง / (%) -1.00 (-1.72%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 10,657,300

ปรับปรุงเมื่อ: 23 กรกฎาคม 2564 15:19

+ ดูเพิ่มเติม

อันดับความน่าเชื่อถือ

Baa2

BBB

AA+(th)

บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (PTTGC)

ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
อ่านเพิ่มเติม